คณะกรรมการ SHA+ ตรวจประเมินสองตลาดดัง อ.หัวหิน

คณะกรรมการ SHA+ ตรวจประเมินสองตลาดดัง อ.หัวหิน

184 Views30 ต.ค. 64 คณะกรรมการตรวจประเมิน SHA+ ระดับจังหวัด นำโดยนางสาวศิริพร สัตถาพร หัวหน้ากลุ่มงานอนามัยสิ่งแวดล้อมและอาชีวอนามัย จ.ประจวบฯ พร้อมด้วย นายเจนวิท ผลิศักดิ์ รักษาการสาธารณสุขอำเภอหัวหิน ว่าที่ร้อยตรี กรกฏ โอภาส รองผู้อำนวยการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย...