โรงเรียนในอ.หัวหิน 3 โรงเรียน พบเด็กติดเชื้อโควิด

121 Views29 พ.ย. 64 โรงเรียนหัวหินวิทยาลัยประกาศว่า ได้ทำการตรวจ ATK ก่อนเข้าชั้นเรียน ผลปรากฏว่า พบเด็กติดเชื้อจำนวน 4 คน และ ครูต่างชาติ 1 คน จึงปรับเปลี่ยนการเรียนการสอนแบบ On-Site เป็นการเรียนการสอนแบบ Online ของนักเรียนระดับมัธยมต้นและ นักเรียนแผนก MSE และ...
จ.ประจวบฯ เลื่อนเปิดเรียน onsite 15 พ.ย. โรงเรียนเทศบาลบ้านหัวหินเปิดเรียนนำร่อง 60 คน

จ.ประจวบฯ เลื่อนเปิดเรียน onsite 15 พ.ย. โรงเรียนเทศบาลบ้านหัวหินเปิดเรียนนำร่อง 60 คน

240 Viewsคณะกรรมการโรคติดต่อ จ.ประจวบฯ มีมติเลื่อนวันเปิดการเรียนการสอนที่โรงเรียนในภาคเรียนที่ 2/64 เป็น 15 พ.ย. 64 เมื่อวันที่ 26 ต.ค. 64 ณ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ นายเสถียร เจริญเหรียญ ผู้ว่าราชการจังหวัดประจวบคีรีขันธ์...