โรงเรียนในอ.หัวหิน 3 โรงเรียน พบเด็กติดเชื้อโควิด

124 Views29 พ.ย. 64 โรงเรียนหัวหินวิทยาลัยประกาศว่า ได้ทำการตรวจ ATK ก่อนเข้าชั้นเรียน ผลปรากฏว่า พบเด็กติดเชื้อจำนวน 4 คน และ ครูต่างชาติ 1 คน จึงปรับเปลี่ยนการเรียนการสอนแบบ On-Site เป็นการเรียนการสอนแบบ Online ของนักเรียนระดับมัธยมต้นและ นักเรียนแผนก MSE และ...