มทร.รัตนโกสินทร์เป็นเจ้าภาพจัดงาน ME-NETT 2022

มทร.รัตนโกสินทร์เป็นเจ้าภาพจัดงาน ME-NETT 2022

188 Viewsระหว่างวันที่ 19 – 22 กรกฎาคม 2565 วันที่ 20 กรกฎาคม 2565 มทร.รัตนโกสินทร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกลร่วมกับสมาคมวิศวกรเครื่องกลไทยเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมวิชาการเครือข่ายวิศวกรรมเครื่องกลแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 36 (ME-NETT 2022) โดยมี...