รร.เอกชนและสพฐ. หัวหิน-ปราณฯ ทยอยจ่ายเงินเยียวยา 2,000 บาทแล้ว

รร.เอกชนและสพฐ. หัวหิน-ปราณฯ ทยอยจ่ายเงินเยียวยา 2,000 บาทแล้ว

196 Viewsตามที่รัฐบาลจัดโครงการให้ความช่วยเหลือ บรรเทาภาระค่าใช้จ่ายด้านการศึกษาให้ผู้ปกครอง เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ซึ่งเป็นการช่วยเหลือค่าใช้จ่ายแก่นักเรียนนักศึกษาที่กำลังศึกษาอยู่ในสถานศึกษาสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.)...