รวมคิวฉีดวัคซีนโควิด 5-6 ม.ค. 65 อ.หัวหิน

รวมคิวฉีดวัคซีนโควิด 5-6 ม.ค. 65 อ.หัวหิน

114 Viewsในวันที่ 5 และ 6 ม.ค. 65 ทางศูนย์บริการฉีดวัคซีนโรงพยาบาลหัวหิน จัดให้มีการฉีดวัคซีนที่ ศูนย์การค้าบลูพอร์ต และ ในวันที่ 6 ม.ค. 65 ทางสถานีกาชาดหัวหิน จัดให้มีการฉีดวัคซีนเข็มสาม ที่ สถานีกาชาดหัวหิน การเช็คชื่อ เรียงตามตัวอักษร...