จ.ประจวบฯ เลื่อนเปิดเรียน onsite 15 พ.ย. โรงเรียนเทศบาลบ้านหัวหินเปิดเรียนนำร่อง 60 คน

จ.ประจวบฯ เลื่อนเปิดเรียน onsite 15 พ.ย. โรงเรียนเทศบาลบ้านหัวหินเปิดเรียนนำร่อง 60 คน

217 Viewsคณะกรรมการโรคติดต่อ จ.ประจวบฯ มีมติเลื่อนวันเปิดการเรียนการสอนที่โรงเรียนในภาคเรียนที่ 2/64 เป็น 15 พ.ย. 64 เมื่อวันที่ 26 ต.ค. 64 ณ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ นายเสถียร เจริญเหรียญ ผู้ว่าราชการจังหวัดประจวบคีรีขันธ์...