โรงเรียนภัทราวดีฯ เปิดโครงการ “เสน่ห์พฤกษา” เป็น Hub of Education ในอนาคต

โรงเรียนภัทราวดีฯ เปิดโครงการ “เสน่ห์พฤกษา” เป็น Hub of Education ในอนาคต

159 Viewsวันที่ 13 ธ.ค. 64 ณ ศูนย์การเรียนรู้เสน่ห์พฤกษา แปลงผัก โรงเรียนภัทราวดี หัวหิน อ.หัวหิน ศ.ดร.กฤษณา ไกรสินธุ์ ประธานมูลนิธิกฤษณา ไกรสินธุ์ เปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการ โครงการ “เสน่ห์พฤกษา” ระหว่างวันที่  13-14 ธ.ค.64 แก่นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-6...