คณะกรรมการ SHA + ตรวจรถหัวหิน เตรียมพร้อมเปิดเมือง 1 พ.ย.นี้

คณะกรรมการ SHA + ตรวจรถหัวหิน เตรียมพร้อมเปิดเมือง 1 พ.ย.นี้

161 Viewsวันที่ 25 ต.ค.64 นางสาวศิริพร สัตถาพร หัวหน้ากลุ่มงานอนามัยสิ่งแวดล้อมและอาชีวอนามัย สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ นายเจนวิท ผลิศักดิ์ รักษาการสาธารณสุขอำเภอหัวหิน นายราม สิงหโศภิษฐ์ ปลัดอำเภอ รักษาราชการแทนนายอำเภอหัวหิน...
วัคซีนหัวหิน ก้าวสู่ 70% ของกลุ่มเป้าหมาย ภาพรวมจังหวัดเข้าใกล้ 45%

วัคซีนหัวหิน ก้าวสู่ 70% ของกลุ่มเป้าหมาย ภาพรวมจังหวัดเข้าใกล้ 45%

169 Viewsสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดประจวบฯ รายงานร้อยละความครอบคลุมของการได้รับวัคซีนป้องกันโควิด 19 ข้อมูล ณ วันที่ 3 ก.ย. 64 ซึ่งอำเภอหัวหิน ได้รับการฉีดวัคซีนป้องกันโควิด19 ไปแล้ว ถึงร้อยละ 68.13 ของกลุ่มเป้าหมายจำนวน 90,564 คน รองลงมาคือ อ.เมือง ได้รับวัคซีนร้อยละ...