เดลิเวอรี่ จ่ายคนละครึ่งได้ เฉพาะผ่านแพลตฟอร์มที่กำหนด

เดลิเวอรี่ จ่ายคนละครึ่งได้ เฉพาะผ่านแพลตฟอร์มที่กำหนด

82 Viewsร้านค้าสมัครเข้าร่วมโครงการได้ตั้งแต่วันที่ 24 ก.ย. ประชาชนเริ่มใช้ได้ 4 ต.ค. 64 ครม.เห็นชอบให้ ใช้สิทธิซื้ออาหารและเครื่องดื่มจากร้านอาหารและเครื่องดื่มที่เข้าร่วมโครงการฯ ผ่านผู้ให้บริการระบบขนส่งอาหาร (Food Delivery Platform) ตั้งแต่วันที่ 4 ต.ค. 2564...