ระยะห่าง เข็มสามเข็มสี่ นานเท่าไหร่กันแน่??

101 Viewsหลายคนคงสงสัย ว่าฉันจะได้ฉีดเข็มถัดไปเมื่อไหร่ ที่นี่มีคำตอบ 10 ก.พ. 65 กระทรวงสาธารณสุข อัพเดตแนวทางการให้วัคซีนโควิด 19 สำหรับเข็มกระตุ้นภูมิคุ้มกัน ดังตาราง ดังนี้ เมื่อเช็คระยะเวลาแล้ว หากเลยกำหนดแล้ว สามารถไปรับวัคซีนได้ในรอบถัดไปที่ศูนย์ฉีดทั่ว...