ประชุมเชิงปฏิบัติการคณะกรรมการกีฬาอาชีวะเกมส์ระดับชาติ

ประชุมเชิงปฏิบัติการคณะกรรมการกีฬาอาชีวะเกมส์ระดับชาติ

151 Viewsประชุมเชิงปฏิบัติการคณะกรรมการกีฬาอาชีวะเกมส์ระดับชาติ ณ วิทยาลัยการอาชีพวังไกลกังวล วันที่ 4 ตุลาคม 2564 เวลา 10:00 น. ณ ห้องประชุมฝนหลวง อาคาร 5 ชั้น 4 วิทยาลัยการอาชีพวังไกลกังวล ดร.วัชระ เกิดสิน ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพวังไกล...