หยุดยาว 3 วัน 24-26 ก.ย. นี้ 24 ก.ย. เป็นวันหยุดพิเศษ

หยุดยาว 3 วัน 24-26 ก.ย. นี้ 24 ก.ย. เป็นวันหยุดพิเศษ

101 Viewsในเดือนกันยายนนี้ มีวันหยุดเพิ่มเติมอีก 1 วัน ซึ่งรัฐบาลได้ประกาศเป็นมติ ครม. เมื่อปลายปี 2563 โดยเห็นชอบให้มีวันหยุดราชการกรณีพิเศษ 2564 ในวันศุกร์ที่ 24 กันยายน 2564 ซึ่งตรงกับวันมหิดล   ....