สถานีรถไฟหัวหิน จะย้ายที่ทำการ

สถานีรถไฟหัวหิน จะย้ายที่ทำการ

112 Viewsไปที่อาคารสถานีรถไฟหัวหิน (ใหม่) ตั้งแต่วันที่ 11 ธันวาคม 2566 สถานีรถไฟหัวหิน จะย้ายไปทำการที่อาคารสถานีรถไฟหัวหิน (ใหม่) และมีกำหนดเวลาเดินรถใหม่ ตั้งแต่วันที่ 15 ธันวาคม 2566 เป็นต้นไป โปรดตรวจสอบเวลาเดินรถและข้อมูลทุกครั้ง ก่อนการเดินทาง...