Update! จุดฉีดวัคซีน อ.หัวหิน ฉีดที่ไหนได้บ้าง

99 Viewsแผนการฉีดวัคซีนของศูนย์ฉีดอำเภอหัวหิน ในวันที่ 2-8 ก.พ. 65 ศูนย์การค้าบลูพอร์ต วันพุธที่ 2 ก.พ. 65 แอสตร้าซิเนก้า สำหรับผู้ที่มีชื่อในช่วงเช้า และ วอคอินช่วงบ่าย 300 รายวันพฤหัสบดีที่ 3 ก.พ. 65 ไฟเซอร์ สำหรับผู้ที่มีชื่อในช่วงเช้า และ วอคอินช่วงบ่าย 150...