นาฎศิลป์เมืองหัวหิน – ปราณบุรี  จัดพิธีไหว้ครู-บูรพาอาจารย์

นาฎศิลป์เมืองหัวหิน – ปราณบุรี จัดพิธีไหว้ครู-บูรพาอาจารย์

13 มิ.ย. 65 ที่ศูนย์การเรียนรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่น นาฎศิลป์เมืองหัวหิน – ปราณบุรี น.ส.ไพลิน กองพันธ์ รองนายกเทศมนตรีเมืองหัวหิน พร้อมด้วยที่ปรึกษานายกเทศมนตรี ผู้ช่วยนายกเทศมนตรีร่วมพิธีไหว้บูชา บูรพา-อาจารย์ โดยทางศูนย์ฯจะจัดพิธีขึ้นอย่างต่อเนื่องทุกปี...