คณะกรรมการ SHA + ตรวจรถหัวหิน เตรียมพร้อมเปิดเมือง 1 พ.ย.นี้

คณะกรรมการ SHA + ตรวจรถหัวหิน เตรียมพร้อมเปิดเมือง 1 พ.ย.นี้

164 Viewsวันที่ 25 ต.ค.64 นางสาวศิริพร สัตถาพร หัวหน้ากลุ่มงานอนามัยสิ่งแวดล้อมและอาชีวอนามัย สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ นายเจนวิท ผลิศักดิ์ รักษาการสาธารณสุขอำเภอหัวหิน นายราม สิงหโศภิษฐ์ ปลัดอำเภอ รักษาราชการแทนนายอำเภอหัวหิน...