เช็คสิทธิเงินเยียวยา ม39-40 ล่าสุด ได้หรือไม่?!

เช็คสิทธิเงินเยียวยา ม39-40 ล่าสุด ได้หรือไม่?!

141 Viewsเช็กสิทธิกันอีกรอบ เงินเยียวยาของผู้ประกันตน ม.39-40 ตอนนี้ทางประกันสังคมได้ทยอยอัปเดตสถานะของผู้ที่ได้รับสิทธิให้เรื่อย ๆ แล้ว ลองเข้าไปเช็กใหม่กันดูนะ เช็กสิทธิ์ได้ที่ >> https://www.sso.go.th/eform_news/    เยียวยา 5,000 บาท ให้...