สรุปผลการเลือกตั้งซ่อมสมาชิกสภาเทศบาลเมืองหัวหิน เขต 3

สรุปผลการเลือกตั้งซ่อมสมาชิกสภาเทศบาลเมืองหัวหิน เขต 3

196 Viewsขอแสดงความยินดีกับ นิด สุขศิริ สท.เขต 3 คนใหม่! เวลา 19.45 น. วันที่ 23 เมษายน 66 ที่สำนักงานเทศบาลเมืองหัวหิน อ.หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์ นายจีรวัฒน์ พราหมณี ปลัดเทศบาล ผอ.การเลือกตั้งประจำท้องถิ่น รองปลัดเทศบาลฯ นายต้าน บุญสมบูรณ์สกุล นางยุวนิตย์ ศรศิลป์...