พี่น้องปากน้ำปราณ เตรียมให้พร้อม!

พี่น้องปากน้ำปราณ เตรียมให้พร้อม!

148 Viewsเทศบาลตำบลปากน้ำปราณ เปิดให้ลงทะเบียนจองฉีดวัคซีนซิโนฟาร์ม สำหรับผู้มีอายุ 18 ปีขึ้นไป ที่มีชื่ออยู่ตามทะเบียนบ้านในเขตเทศบาลตำบลปากน้ำปราณ ยังไม่เคยได้รับการฉีดวัคซีน โควิด-19 มาก่อน กำหนดเปิดลงทะเบียนตั้งแต่วันที่ 9-11 ตุลาคมนี้ เวลา 09:00 น. – 15:00...
นายกเอ็กซ์ เร่งฉีดวัคซีนให้คนปากน้ำปราณ สร้างภูมิคุ้มกันหมู่

นายกเอ็กซ์ เร่งฉีดวัคซีนให้คนปากน้ำปราณ สร้างภูมิคุ้มกันหมู่

98 Viewsนายกเอ็กซ์ เร่งฉีดวัคซีนให้คนปากน้ำปราณ 17 กันยายน 2564 นายพีรศักดิ์ จิวรรจนะโรดม นายกเทศมนตรีตำบลปากนำ้ปราณ (นายกเอ็กซ์) พร้อมด้วยคณะผู้บริหารเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาล ปลัดเทศบาล และ คณะทำงานที่ได้รับมอบหมาย...
เดินทาง เข้า-ออกปากน้ำปราณ ช่วงเคอร์ฟิว ต้องทำอย่างไร

เดินทาง เข้า-ออกปากน้ำปราณ ช่วงเคอร์ฟิว ต้องทำอย่างไร

158 Viewsต้องการเดินทางเข้า-ออกปากน้ำปราณช่วงเคอร์ฟิว สามารถขอเอกสารได้ที่ เทศบาลตำบลปากน้ำปราณ 📮เทศบาลตำบลปากนำ้ปราณ ดำเนินการเปิดรับลงทะเบียนผู้ที่มีความจำเป็นต้องเดินทางออกนอกเคหสถาน ในช่วงเวลาเคอร์ฟิว 📩...
ลงทะเบียนวัคซีนเทศบาลฯปากน้ำ 10-11 ส.ค.นี้

ลงทะเบียนวัคซีนเทศบาลฯปากน้ำ 10-11 ส.ค.นี้

150 Viewsเปิดขั้นตอนการลงทะเบียนวัคซีนเทศบาลฯปากน้ำ 10-11 ส.ค.นี้ #เทศบาลตำบลปากน้ำปราณเปิดลงทะเบียนเพื่อขอรับวัคซีนชิโนฟาร์ม เปิดการลงทะเบียนฉีดวัคซีนชิโนฟาร์ม ตามความสมัครใจของประชาชนในเขตพื้นที่ตำบลปากน้ำปราณ อำเภอปราณบุรี...