โครงการก่อสร้างปรับปรุงผิวจราจรในเขตเทศบาล

102 Viewsห้างหุ้นส่วนจำกัด อลงกตวัสดุภัณฑ์ ผู้รับจ้างทำงานก่อสร้างปรับปรุงผิวจราจรในเขตเมืองหัวหิน ระยะที่ 2 ณ ช่วงที่ 1 ถนนแนบเคหาสน์, ช่วงที่ 2 ซอยโต้รุ่ง 2, ซอยหัวหิน 45, ซอยแนบเคหาสน์ 8, ซอยเดชานุชิต, ซอยหัวหิน 43, ซอยหัวหิน 41 และถนนชมสินธุ์ และช่วงที่ 3...