นายกเอ็กซ์ เร่งฉีดวัคซีนให้คนปากน้ำปราณ สร้างภูมิคุ้มกันหมู่

นายกเอ็กซ์ เร่งฉีดวัคซีนให้คนปากน้ำปราณ สร้างภูมิคุ้มกันหมู่

102 Viewsนายกเอ็กซ์ เร่งฉีดวัคซีนให้คนปากน้ำปราณ 17 กันยายน 2564 นายพีรศักดิ์ จิวรรจนะโรดม นายกเทศมนตรีตำบลปากนำ้ปราณ (นายกเอ็กซ์) พร้อมด้วยคณะผู้บริหารเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาล ปลัดเทศบาล และ คณะทำงานที่ได้รับมอบหมาย...