เภสัชกรยิปซี ร่วมเปิดหลักสูตรปลูกสมุนไพรไทย ที่โรงเรียนภัทราวดีฯ

เภสัชกรยิปซี ร่วมเปิดหลักสูตรปลูกสมุนไพรไทย ที่โรงเรียนภัทราวดีฯ

214 Viewsวันที่ 16 พ.ย. 2564  ที่ โรงเรียนภัทราวดีหัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์ นางภัทราวดี มีชูธน ผู้ก่อตั้งโรงเรียนภัทราวดีหัวหิน เชิญ ดร.กฤษณา ไกรสินธุ์ ประธานมูลนิธิกฤษณาไกรสินธุ์ เป็นวิทยากรให้ความรู้นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาเรื่องการทำงานเพื่อมนุษยธรรม...