ไฟเซอร์ฟรี สำหรับต่างชาติ รพ.กรุงเทพหัวหิน

ไฟเซอร์ฟรี สำหรับต่างชาติ รพ.กรุงเทพหัวหิน

155 Viewsไฟเซอร์ฟรี สำหรับต่างชาติ ชาวต่างชาติอายุตั้งแต่ 40 ปีขึ้นไป, 7 โรคเสี่ยงตามระบุ, และตั้งครรภ์ 12 สัปดาห์ขึ้นไป สามารถรับวัคซีนไฟเซอร์ฟรี ได้ที่โรงพยาบาลกรุงเทพหัวหิน โดยลงทะเบียนผ่านเว็บไซต์ ตั้งแต่วันที่ 3 ถึงวันที่ 8 กันยายน 2564 สอบถามเพิ่มเติม032-...