ประจวบฯ ปรับมาตรการคลายล็อคดาวน์ ก.ย.นี้

ประจวบฯ ปรับมาตรการคลายล็อคดาวน์ ก.ย.นี้

174 Viewsคำสั่งจังหวัดมาแล้ว!! มีผล 1-30 ก.ย. 64 คำสั่งจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ที่ ๘๗๗๓/๒๕๖๔ เรื่อง การปรับมาตรการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ข้อ ๑. ให้ขยายระยะเวลาการบังคับตามคำสั่งจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ที่ ๗๘๓๕/๒๕๖๔...