คณะกรรมการประสานงานการศึกษาเอกชน จัดโครงการ “ประจวบคีรีขันธ์ศึกษา”

คณะกรรมการประสานงานการศึกษาเอกชน จัดโครงการ “ประจวบคีรีขันธ์ศึกษา”

212 ViewsStarting point รวบรวมประวัติศาสตร์ท้องถิ่น สู่ตำราเรียนในจังหวัดประจวบฯ วันที่ 24 เมษายน 2566 ณ โรงแรมหัวหินแกรนด์ แอนด์พลาซ่า อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ คณะกรรมการประสานงานการศึกษาเอกชน (โรงเรียนนอกระบบ) มอบหมาย ดร.พรระวี สีเหลืองสวัสดิ์...
มทร.รัตนโกสินทร์เป็นเจ้าภาพจัดงาน ME-NETT 2022

มทร.รัตนโกสินทร์เป็นเจ้าภาพจัดงาน ME-NETT 2022

190 Viewsระหว่างวันที่ 19 – 22 กรกฎาคม 2565 วันที่ 20 กรกฎาคม 2565 มทร.รัตนโกสินทร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกลร่วมกับสมาคมวิศวกรเครื่องกลไทยเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมวิชาการเครือข่ายวิศวกรรมเครื่องกลแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 36 (ME-NETT 2022) โดยมี...
เภสัชกรยิปซี ร่วมเปิดหลักสูตรปลูกสมุนไพรไทย ที่โรงเรียนภัทราวดีฯ

เภสัชกรยิปซี ร่วมเปิดหลักสูตรปลูกสมุนไพรไทย ที่โรงเรียนภัทราวดีฯ

214 Viewsวันที่ 16 พ.ย. 2564  ที่ โรงเรียนภัทราวดีหัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์ นางภัทราวดี มีชูธน ผู้ก่อตั้งโรงเรียนภัทราวดีหัวหิน เชิญ ดร.กฤษณา ไกรสินธุ์ ประธานมูลนิธิกฤษณาไกรสินธุ์ เป็นวิทยากรให้ความรู้นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาเรื่องการทำงานเพื่อมนุษยธรรม...