เช็ควัน เวลา จุดจอด Mobile พาณิชย์ลดราคา ทม.หัวหิน

เช็ควัน เวลา จุดจอด Mobile พาณิชย์ลดราคา ทม.หัวหิน

116 Viewsประชาสัมพันธ์รถ Mobile พาณิชย์ลดราคา สำนักงานพาณิชย์จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ได้ดำเนินโครงการ “รถ Mobile พาณิชย์ลดราคา ช่วยประชาชนกระตุ้นเศรษฐกิจฐานราก” จำหน่ายสินค้าอุปโภคบริโภคราคาประหยัดที่จำเป็นต่อการครองชีพผ่านรถ Mobile...