หัวหินปราณ ร่วมด้วยช่วยกัน

#หัวหินปราณบ้านเรา เปิดพื้นที่ ให้ลูกค้า ร้านค้า และไรเดอร์ ได้มาเจอกัน!!

โครงการนี้ เป็นการร่วมด้วยช่วยกัน ของร้านค้า ลูกค้า และไรเดอร์(คนวิ่งส่งของ) ในสถานการณ์แบบนี้ #หัวหินปราณบ้านเรา เตรียมพื้นที่ให้ร้านค้า และลูกค้า สามารถติดต่อสั่งอาหารกันเองได้โดยตรง นอกจากนี้ ยังเปิดโอกาสให้คนว่างงาน สามารถสร้างรายได้เสริมจากส่งสินค้าได้