5 วิธีเซ็นรับรองสำเนาบัตร ให้ปลอดภัยจากมิจฉาชีพ

Written by admin

July 1, 2021

439 Views
  • 1.ถ่ายหน้าบัตรด้านเดียว ไม่ถ่ายหลังบัตร
  • 2.ขีดสองเส้นทับสำเนาบัตร แต่ห้ามขีดหน้า
  • 3.ระหว่างเส้นเขียนว่า “ใช้เพื่อ…เท่านั้น” และเปิดและปิดท้ายประโยคด้วย # หรือ *
  • 4. เขียนสำเนาถูกต้อง และเซ็นชื่อรับรอง
  • 5.เขียนวันเดือนปีที่ใช้ บัตรประชาชน

#เพิ่งรู้ #ปลอดภัยห่างมิจฉาชีพ #หัวหินปราณบ้านเรา #หัวหินบ้านเรา #เมืองปราณบ้านเรา #ourhuahinpran #ourhuahin #ourpranburi

0 Comments

Submit a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *