ไฟเซอร์ฟรี สำหรับต่างชาติ รพ.กรุงเทพหัวหิน
155 Views

ไฟเซอร์ฟรี สำหรับต่างชาติ

ชาวต่างชาติอายุตั้งแต่ 40 ปีขึ้นไป, 7 โรคเสี่ยงตามระบุ, และตั้งครรภ์ 12 สัปดาห์ขึ้นไป

สามารถรับวัคซีนไฟเซอร์ฟรี ได้ที่โรงพยาบาลกรุงเทพหัวหิน โดยลงทะเบียนผ่านเว็บไซต์

ตั้งแต่วันที่ 3 ถึงวันที่ 8 กันยายน 2564

สอบถามเพิ่มเติม032- 616800

0 Comments

Submit a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *