ผู้เสียชีวิตรายแรกของปราณบุรี ประวัติไปพื้นที่เสี่ยง

Written by our huahinpran

July 25, 2021

โควิด19 25กค64
177 Views

โควิด 19 วันที่ 25 ก.ค. 64  ในจ.ประจวบฯ มีผู้ติดเชื้อ 45 ราย ผู้เสียชีวิต 1 ราย ติดเชื้อในพื้นที่ประจวบฯ หรือสัมผัสร่วมบ้าน 24 ราย รายงานจาก สาธารณสุขจังหวัดประจวบฯ

รายละเอียดผู้ป่วยใหม่

 • วงระบาดที่ 2-คนร่วมบ้านของคนงาน บ. โดลฯ 4 ราย
 • outsource วางระบบประปา Pre-build วงระบาดที่1- 5 ราย
 • Cluster เพื่อนพนักงานร้านเช่าใน Homepro อ. เมือง วงระบาดที่ 2-1 ราย
 • Cluster ตลาดสี่แยกเมืองประจวบ วงระบาดที่ 2- เป็นผู้สัมผัสเสี่ยงสูง – 2 ราย, วงระบาดที่ 3 – 2 ราย
 • Cluster วันเกิด นร. หมู่บ้านรักษ์ ปราณบุรี วงระบาดที่ 1 – 3 ราย, วงระบาดที่ 2 – 1 ราย
 • มีอาการมา ARI 4 ราย กำลังสอบสวนโรค
 • เป็น ผู้สัมผัสเสี่ยงสูง ติดในภายในจังหวัด 2 ราย
 • ติดจากต่างจังหวัด/ ผู้สัมผัสเสี่ยงสูง 18 ราย
 • รับคนประจวบกลับมารักษา 3 ราย

สรุป
1) รับคนประจวบกลับ 3 ราย สะสม 76 ราย
2) ช่วยเหลือคนต่างจังหวัดมารักษา สะสม 83 ราย
3) ติดเชื้อจากต่างจังหวัด 18 ราย
4) ติดเชื้อในพื้นที่ประจวบหรือสัมผัสร่วมบ้าน 24 ราย

โควิด19 25กค64 1

ผู้ป่วยเสียชีวิต รายที่ 15 หญิงไทย อายุ 65 ปี มีโรคประจำตัว เบาหวาน ความดันโลหิตสูง ที่อยู่ อ.ปราณบุรี

โควิด19 25กค64 2

ความเชื่อมโยงของผู้ป่วยโควิด 19 25ก.ค.64 แยกตามอำเภอ หัวหิน และปราณบุรี

แบ่งเป็นผู้ติดเชื้ออยู่ในอำเภอหัวหิน 20 ราย จาก

 • วงระบาดที่ 2-คนร่วมบ้านของคนงาน บ. โดลฯ 4 ราย
 • outsource วางระบบประปา Pre-build วงระบาดที่1- 5 ราย
 • Cluster วันเกิด นร. หมู่บ้านรักษ์ ปราณบุรี วงระบาดที่ 2 – 1 ราย:
  อาชีพ นางพยาบาลรพ.กรุงเทพหัวหิน ติดจากลูกชายที่ไปเล่นบ้านเพื่อน
 • ผู้ป่วยรายใหม่ 3 ราย
 • ติดเชื้อจากต่างจังหวัด 7 ราย
โควิด19 25กค64 3
โควิด19 25กค64 4

แบ่งเป็นผู้ติดเชื้ออยู่ในอำเภอปราณบุรี 8 ราย จาก

 • Cluster เพื่อนพนักงานร้านเช่าใน Homepro อ. เมือง วงระบาดที่ 2-1 ราย
 • Cluster ตลาดสี่แยกเมืองประจวบ วงระบาดที่ 3 – 2 ราย
 • Cluster วันเกิด นร. หมู่บ้านรักษ์ ปราณบุรี วงระบาดที่ 1 – 3 ราย
 • ติดเชื้อจากต่างจังหวัด 2 ราย
โควิด19 25กค64 5
โควิด19 25กค64 6
โควิด19 25กค64 7
โควิด19 25กค64 8

ยอดผู้เสียชีวิตสะสมรวม 15 ราย ตั้งแต่ 1 เม.ย. 64

ปัจจัยเสี่ยงต่อการติดเชื้อ แบ่งออกเป็น

 • สัมผัสญาติ 11 ราย
 • เดินทางไปพื้นที่ชุมชนในพื้นที่เสี่ยง 2 ราย
 • สัมผัสเพื่อนในที่ทำงาน 2 ราย

โรคประจำตัวที่เสี่ยงต่อความรุนแรงของโรคสูงสุด ได้แก่ ผู้ป่วยที่มีความดันโลหิตสูง จำนวน 9 ราย คิดเป็น 26% ของผู้เสียชีวิตทั้งหมด รองลงมาได้แก่ ผู้ป่วยที่มีโรคเบาหวาน จำนวน 8 ราย คิดเป็น 23% ของเสียชีวิตทั้งหมด

ยอดผู้ป่วยวันนี้ ลดลงจากวันที่ 24 ก.ค. 64

ที่มา: https://www.facebook.com/1654824784734100/posts/2941673699382529/

#หัวหินปราณบ้านเรา #หัวหินบ้านเรา #เมืองปราณบ้านเรา #ourhuahinpran #ourhuahin #ourpranburi #หัวหิน #ปราณ #โควิด19 #25กค64 #ติดเชื้อต่างจังหวัด #ค้นหาเชิงรุก #คลัสเตอร์นักเรียน #คลัสเตอร์โฮมโปร

0 Comments

Trackbacks/Pingbacks

 1. ติดเชื้อจากการสัมผัสร่วมบ้าน 31 ราย ไม่สวมหน้ากาก ไม่เว้นระยะ - […] ยอดผู้ป่วยวันนี้ เพิ่มขึ้นจากวันที่ 25 ก.ค. 64 […]

Submit a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *