เสียชีวิตเพิ่ม 1 ราย คลัสเตอร์ใหม่เด็กหมู่บ้านรักษ์ อ.ปราณบุรี
โควิด19 23กค64
167 Views

Cluster วันเกิดนักเรียนหมู่บ้านรักษ์ หนองหอย อ.ปราณฯ และพบผู้เสียชีวิต อ.หัวหิน

โควิด 19 วันที่ 23 ก.ค. 64  ในจ.ประจวบฯ มีผู้ติดเชื้อ 61 ราย เสียชีวิต 1 ราย ติดเชื้อในพื้นที่ประจวบฯ หรือสัมผัสร่วมบ้าน 41 ราย รายงานจาก สาธารณสุขจังหวัดประจวบฯ

วันที่ 23 กค 64 จ.ปข รายงานผป 61 ราย เสียชีวิต 1 ราย อ.หัวหิน

 • รักษาผู้ป่วย 774 ราย เหลือเตียง 114 เตียง (รวมมีเตียง 892 เตียง)
 • ใส่ท่อช่วยหายใจ 10 ราย ใช้ HiFlow 13 ราย

 • บ. โดล วง1-ยังไม่ได้ทำงาน อยู่ระหว่างกักตัว 3 ราย, วง2 สัมผัสคนร่วมบ้าน 2 ราย
 • Cluster เรือบางสะพาน /ป้ารวยปูเป็น วง2 เสี่ยงสูง 1 ราย
 • Cluster คนขาย pop corn ตลาดสี่แยก เมืองประจวบ วง1 เสี่ยงสูง 2 ราย , รายวง2 เสี่ยงสูง 3ราย, วง3-1 ราย
 • Cluster ซ่อมเสาไฟฟ้า วง2-3 ราย
 • outsource วางระบบประปา Prebuild วง1-3 ราย
 • Cluster วันเกิด นร. หมู่บ้านรักษ์ หนองหอย วง1-8 ราย
 • Cluster สัมผัสผู้ป่วย ปอดบวม ที่บ้าน อ.ทับสะแก เสี่ยงสูง วง1-2ราย
 • มีอาการมา ARI 7 ราย กำลังสอบ
 • เป็น เสี่ยงสูง ติดในภายในจังหวัด 10 ราย
 • ติดจากต่างจังหวัด/ เสี่ยงสูง 12 ราย
 • รับคนประจวบกลับ 4 ราย

สรุป
1) รับคนประจวบกลับ 4 ราย สะสม 69 ราย
2) ช่วยเหลือคนต่างจังหวัดมารักษา สะสม 81 ราย
3) ติดเชื้อจากต่างจังหวัด 16 ราย
4) ติดเชื้อในพื้นที่ประจวบหรือสัมผัสร่วมบ้าน 41 ราย

ผู้ป่วยเสียชีวิต ที่อยู่ อ.หัวหิน อายุ 48 ปี

ความเชื่อมโยงของผู้ป่วยแยกตามอำเภอ หัวหิน และปราณบุรี

แบ่งเป็นผู้ติดเชื้ออยู่ในอำเภอหัวหิน 20 ราย จาก

 • บ. โดล วง1-ยังไม่ได้ทำงาน อยู่ระหว่างกักตัว 3 ราย
  แบ่งเป็น คนไทย 2 ราย และพม่า 1 ราย
 • Cluster เรือบางสะพาน /ป้ารวยปูเป็น วง2 เสี่ยงสูง 1 ราย
 • ติดจาก รปภ.โฮมโปร อ.เมือง 1 ราย
 • outsource วางระบบประปา Prebuild วง1 -3 ราย
 • สัมผัสผู้ป่วยก่อนหน้า 3 ราย
 • ตรวจพบใหม่จากการเฝ้าระวัง 4 ราย
 • ติดเชื้อจากต่างจังหวัด 4 ราย

แบ่งเป็นผู้ติดเชื้ออยู่ในอำเภอปราณบุรี 11 ราย จาก

 • Cluster วันเกิด นักเรียนหมู่บ้านรักษ์ หนองหอย วง1-8 ราย
  สัมผัสเพื่อนที่ติดเชื้อ แล้วไปร่วมงานกันที่ หมู่บ้านรักษ์ หนองหอย ต.วังก์พง ทานอาหารร่วมกัน ทำกิจกรรมร่วมกัน
 • ตรวจพบใหม่จากการเฝ้าระวัง 3 ราย

ยอดผู้เสียชีวิตสะสมรวม 14 คน ตั้งแต่ 1 เม.ย. 64

ปัจจัยเสี่ยงต่อการติดเชื้อ แบ่งออกเป็น

 • สัมผัสญาติ 10 ราย
 • เดินทางไปพื้นที่ชุมชนในพื้นที่เสี่ยง 2 ราย
 • สัมผัสเพื่อนในที่ทำงาน 2 ราย

โรคประจำตัวที่เสี่ยงต่อความรุนแรงของโรคสูงสุด ได้แก่ ผู้ป่วยที่มีความดันโลหิตสูง จำนวน 8 ราย คิดเป็น 25% ของผู้เสียชีวิตทั้งหมด รองลงมาได้แก่ ผู้ป่วยที่มีโรคเบาหวาน จำนวน 7 ราย คิดเป็น 22% ของเสียชีวิตทั้งหมด

ยอดผู้ป่วยวันนี้ เพิ่มขึ้นจากวันที่  22 ก.ค.64

ที่มา: https://www.facebook.com/ssjpcko/posts/2940316832851549

#หัวหินปราณบ้านเรา #หัวหินบ้านเรา #เมืองปราณบ้านเรา #ourhuahinpran #ourhuahin #ourpranburi #หัวหิน #ปราณ #คลัสเตอร์บางสะพาน #โควิด19 #23กค64 #ติดเชื้อต่างจังหวัด #ค้นหาเชิงรุก #คลัสเตอร์นักเรียน

0 Comments

Trackbacks/Pingbacks

 1. ประจวบฯ ยอดไม่ลด! คลัสเตอร์ใหม่ยังคงพบผู้ติดเชื้อไม่หยุด - Our HuahinPran - […] ยอดผู้ป่วยวันนี้ ไม่ต่างจากวันที่ 23 ก.ค. 64 […]

Submit a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *