โควิดหัวหินปราณ3สค64 ปราณบุรีเสียชีวิตเพิ่มอีกหนึ่ง
โควิดหัวหินปราณ3สค64
149 Views

สถานการณ์โควิด-19 จังหวัดประจวบคีรีขันธ์วันที่ 3 สิงหาคม 2564 เริ่มเป็นพื้นที่สีแดงเข้ม

รายงานผู้ป่วยรายใหม่ 69 ราย สะสม 5,035 ราย เสียชีวิต 2 ราย (สะสม 19 ราย)

 • Cluster งานเลี้ยงบ้านเพื่อนกุยบุรี วงระบาดที่ 2- 1 ราย (สะสม 78 ราย)
 • Cluster หัวหินชอปปิงมอลล์ วงระบาดที่ 1-1 ราย, วงระบาดที่ 2-1 ราย (สะสม 10 ราย)
 • Cluster ซื้อปลาจากสมุทรสาคร แล้วนำมติดที่บ้าน วงระบาดที่ 1-7 ราย (สะสม 11 ราย)
 • ARI ติดในจังหวัด 9 ราย กำลังสอบสวน
 • ผู้สัมผัสเสี่ยงสูง ติดในจังหวัด 25 ราย
 • ARI / ผู้สัมผัสเสี่ยงสูง ติดจากต่างจังหวัด 21 ราย
 • รับคนประจวบกลับ 3 ราย
 • รับคนต่างจังหวัด เข้ามาพัก 3 ราย

สรุป
1) รับคนประจวบกลับ สะสม 136 ราย
2) ช่วยเหลือคนต่างจังหวัดมารักษา สะสม 109 ราย
3) ติดเชื้อจากต่างจังหวัด 27 ราย
4) ติดเชื้อในพื้นที่ประจวบหรือสัมผัสร่วมบ้าน 42 ราย
5) ยาฟาวิพิราเวียร์ คงคลัง 13,475 เม็ด

โควิดหัวหินปราณ3สค64 1

รายละเอียดผู้เสียชีวิต

รายที่ 18 ของจ.ประจวบฯ ที่อยู่ อ.สามร้อยยอด ประวัติการเจ็บป่วย ความดันโลหิตสูง เบาหวาน กล้ามเนื้อหัวใจเสื่อม และโรคหลอดเลือดหัวใจตีบสามเส้น

โควิดหัวหินปราณ3สค64 2

รายที่ 19 ของจ.ประจวบฯ ที่อยู่ อ.ปราณบุรี เป็นเบาหวาน ความดันโลหิตสูง ไขมันในเลือดสูง ไตวายเรื้อรัง รักษาต่อเนื่อง น้ำหนัก 105 กก.

โควิดหัวหินปราณ3สค64 3

ความเชื่อมโยงของผู้ป่วยแยกตามอำเภอ หัวหิน และปราณบุรี (สามารถดูไทม์ไลน์ของแต่ละบุคคลได้ที่ เพจ สำนักงานสาธารณสุขจ.ประจวบฯ)

แบ่งเป็นผู้ติดเชื้ออยู่ในอำเภอหัวหิน 11 ราย จาก

 • Cluster งานเลี้ยงบ้านเพื่อนกุยบุรี วงระบาดที่ 2- 1 ราย (สะสม 78 ราย)
 • Cluster หัวหินชอปปิงมอลล์ วงระบาดที่ 1-1 ราย, วงระบาดที่ 2-1 ราย (สะสม 10 ราย)
 • รายที่ 4987 ขายของตลาดนัดไดโนเสาร์ ทราบว่า แม่ค้าขายผักที่อยู่ฝั่งตรงข้ามเป็นผู้ป่วยของจ.เพชรบุรี จึงมาตรวจหาเชื้อ
 • ติดเชื้อจากต่างจังหวัด 8 ราย
โควิดหัวหินปราณ3สค64 4

แบ่งเป็นผู้ติดเชื้ออยู่ในอำเภอปราณบุรี 8 ราย จาก

 • รายที่ 4986 จนท.อบต.ปากน้ำปราณ ติดจากครอบครัว จนท.อบต.ปากน้ำปราณ รายที่ 4520-4522
 • รายที่ 4983-4984 สัมผัสรายแรกขายของตลาดนัด
 • รายที่ 5000-5001 สัมผัสร่วมบ้าน รายที่ 4917
 • รายที่ 5013-5014 อยู่ระหว่างสอบสวน
 • รายที่ 4996 ทหาร ไปค้างบ้านเพื่อนผู้ป่วยเพชรบุรี
โควิดหัวหินปราณ3สค64 4

สรุปข้อมูลผู้เสียชีวิต โควิด 19 จ.ประจวบฯ ต้ังแต่ 1 เม.ย. 64

เมื่อปัจจัยเสี่ยงต่อความรุนแรงของโรคพบว่า ผู้เสียชีวิตส่วนใหญ่ มีความดันโลหิตสูง จำนวน 26% ของผู้เสียชีวิตทั้งหมด รองลงมาคือผู้เสียชีวิตเป็นโรคเบาหวาน มีจำนวน 23% ของผู้เสียชีวิตทั้งหมด โดยที่ทุกรายยังไม่เคยได้รับวัคซีนโควิด19มาก่อนเลย

โควิดหัวหินปราณ3สค64 5

ยอดผู้ป่วยวันนี้ ลดลงจากวันที่ 2 ส.ค.64

ดูจากไทม์ไลน์แล้ว คนในแต่ละอำเภอใช้ชีวิตแบบปกติมาก ดังนั้น การ์ดไม่ตกนะคะ ปฏิบัติตนตาม DMHTT อย่างเคร่งครัดนะคะ

ที่มา: https://www.facebook.com/1654824784734100/posts/2948477948702104/

#หัวหินปราณบ้านเรา #หัวหินบ้านเรา #เมืองปราณบ้านเรา #ourhuahinpran #ourhuahin #ourpranburi #หัวหิน #ปราณ #โควิด19 #3สค64 #ติดเชื้อต่างจังหวัด #ค้นหาเชิงรุก #สัมผัสร่วมบ้าน #ติดเชื้อในจังหวัด #โควิดหัวหินปราณ3สค64

0 Comments

Trackbacks/Pingbacks

 1. หัวหิน 56 รายวันนี้ สัมผัสเพื่อนร่วมงาน และสัมผัสร่วมบ้านในชุมชน - […] ยอดผู้ป่วยวันนี้ เพิ่มขึ้นจากวันที่ 3 ส.ค.64 […]

Submit a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *