คลัสเตอร์ใหม่หมู่บ้านกะเหรี่ยงหัวหินสูงถึง 29 ราย ต.ปากน้ำปราณเสียชีวิตเพิ่ม 1 ราย
โควิดหัวหินปราณ21สค64
82 Views

สถานการณ์ Covid-19 จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ วันที่ 21 สิงหาคม 2564

พบผู้ป่วยรายใหม่ 167 ราย (ค้นหาใน โรงงานกุยบุรี ผลไม้กระป๋อง 7 ราย, ค้นหา โรงงานเถกิง 53 ราย และ บ้านบ๊อบบี้ กระเหรี่ยง ป่าละอู 29 ราย) สะสม 6,992 ราย มีเสียชีวิต 3 ราย (สะสม 41 ราย)

ปัจจัยเสียชีวิต เป็นผู้สูงอายุ 23 ราย (56.1 %) < 60 ปี มี 7 กลุ่มโรค 11 ราย (26.8%) รวม 34 ราย (ร้อยละ 82.9) ในเดือน ก.ค.64 เสียชีวิต 11 ราย และ 18 ส.ค.64 เสียชีวิต 24 รายติดเชื้อจากสัมผัสญาติ/ครอบครัว 22 ราย สัมผัสเพื่อน/ที่ทำงาน 11 ราย มีฉีดวัคซีน 1 ราย (หลังฉีด 2 วันติดเชื้อ) นอกจากนั้นไม่ฉีดวัคซีน เนื่องจากไม่มีวัคซีน ไม่ทราบ ญาติไม่ให้ฉีด กลัว และเลือกวัคซีน แต่มีอีก 4 ราย จองแล้วป่วยก่อน

 • Cluster แพปลาบางเบิด ติดจากมาบอำมฤต วงระบาดที่ 1-10 ราย (สะสม 31 ราย)
 • Cluster ชาวเมียร์ม่าร์ภรรยาของคนไทย ด่านสิงขร วงระบาดที่ 2-1 ราย (สะสม 23 ราย) แนวโน้มลดลง
 • Cluster รง.เถกิง ค้นหา 344 พบ วงระบาดที่ 1-53 ราย (สะสม 437 ราย)
 • Cluster รง.กุยบุรี ผลไม้กระป๋อง วงระบาดที่ 1-7 ราย, วงระบาดที่ 2-1 ราย(สะสม 79 ราย)
 • Cluster บ้านบ๊อบปี้ กระเหรี่ยงปากะยอ ป่าละอู วงระบาดที่ 1-29 ราย (สะสม 29 ราย) ใหม่!!
 • Cluster ญาติจากปทุมธานี วงระบาดที่ 1-2 ราย, วงระบาดที่ 2-1 ราย (สะสม 13 ราย)
 • Cluster ส่งน้ำ บ.ธรรมะกุลกิตติ หัวหิน วงระบาดที่ 1-4 (สะสม 4 ราย)
 • Cluster ขับรถรับอาหารกุ้งจากสมุทรสาคร แพร่ต่อในบ้าน วงระบาดที่ 1-3 ราย (สะสม 4 ราย)
 • Cluster มาเฝ้าผป ตึก ผู้ป่วย หญิง รพ บางสะพาน แพร่ต่อในบ้าน วงระบาดที่ 1-4 ราย (สะสม 5 ราย)
 • ARI ติดในจังหวัด 34 ราย
 • HR ติดในจังหวัด 14 ราย
 • ARI ติดจากต่างจังหวัด 3 ราย
 • รับคนต่างจังหวัด 1 ราย
 • ฉีดวัคซีนเข็ม1 ได้ 137,019 โดส (ร้อยละ 31.82)- ฉีดวัคซีนเข็ม2 ได้ 61,583โดส (ร้อยละ 14.30- กลุ่ม 60 ปีขึ้นไปได้รับการฉีด 37,728 ราย (ร้อยละ 42.88)- 7 กลุ่มโรค ได้รับการฉีด 19,879 ราย (ร้อยละ 46.79)- หญิงตั้งครรภ์เกิน 12 สัปดาห์ 152 คน (ร้อยละ 6.63)
  สรุป
  1) รับคนประจวบกลับ สะสม 210 ราย
  2) ช่วยเหลือคนต่างจังหวัดมารักษา สะสม 162 ราย
  3) ติดเชื้อจากต่างจังหวัด 4 ราย
  4) ติดเชื้อในพื้นที่ประจวบหรือสัมผัสร่วมบ้าน 70 ราย (ค้นหาใน รง.กุยบุรี ผลไม้กระป๋อง 7 ราย, ค้นหา รง.เถกิง 53 ราย และ บ้านบ๊อบบี้ กระเหรี่ยง ป่าละอู 29 ราย)
  5) ยาฟาวิพิราเวียร์ คงคลัง 36,009 เม็ด6) จ.ปข ฉีดวัคซีนเข็ม1 ร้อยละ 31.82
โควิดหัวหินปราณ21สค64 1

ความเชื่อมโยงของผู้ป่วยโควิดแยกตามอำเภอ หัวหิน และปราณบุรี (สามารถดูไทม์ไลน์ของแต่ละบุคคลได้ที่ เพจ สำนักงานสาธารณสุขจ.ประจวบฯ)

แบ่งเป็นผู้ติดเชื้อโควิดอยู่ในอำเภอหัวหิน 46 ราย จาก

 • Cluster บ้านบ๊อบปี้ กระเหรี่ยงปากะยอ ป่าละอู วงระบาดที่ 1-29 ราย (สะสม 29 ราย) ใหม่!!
 • สัมผัสร่วมบ้าน 6 ราย
 • รายที่ 6878 พน.เทศบาลเมืองหัวหิน มีประวัติทานข้าวกับเพื่อนผู้ป่วย
 • รายที่ 6864-6865 ชาวเมียนมาร์ พนง.บริษัทเพิ่มทรัพย์
 • รายที่ 6858 ผู้จัดการปั้มน้ำมัน
 • รายที่ 6863 วงที่ 2 พนง.แผนกช่างเชื่อม
 • รายที่ 6881-6884 สัมผัสผู้ป่วยก่อนหน้า รายที่ 6803 ธุรกิจส่วนตัว
 • ติดเชื้อจากต่างจังหวัด 1 ราย
โควิดหัวหินปราณ21สค64 2

แบ่งเป็นผู้ติดเชื้อโควิดอยู่ในอำเภอปราณบุรี 19 ราย จาก

 • วงที่ 3 หัวหินช้อปปิ้งมอล์ 1 ราย
 • สัมผัสร่วมบ้าน 5 ราย
 • สัมผัสเพื่อนร่วมงาน 1 ราย
 • รายที่ 6970 พนง.ดับเพลิง เทศบาลปราณบุรี สัมผัสแม่ยาย
 • รายที่ 6971 ประวัติทานหมูกระทะที่บ้านร่วมผู้ป่วย
 • สัมผัสผู้ป่วยก่อนหน้า 3 ราย
 • ระหว่างสอบสวน 7 ราย
 • ผู้เสียชีวิต อายุ 54 ปี อาชีพประมง ต.ปากน้ำปราณ ปฏิเสธโรคประจำตัว ไม่เคยรับวัคซีนโควิด19 สัมผัสร่วมบ้าน น้องชายเสียชีวิต 12 สค64

ยอดวันนี้ เพิ่มขึ้นจาก วันที่ 20 ส.ค. 64

ที่มา: https://www.facebook.com/ssjpcko/posts/2961815517368347

หัวหินปราณบ้านเรา #หัวหินบ้านเรา #เมืองปราณบ้านเรา #ourhuahinpran #ourhuahin #ourpranburi #หัวหิน #ปราณ #โควิด19 #21สค64 #ติดเชื้อต่างจังหวัด #ค้นหาเชิงรุก #สัมผัสร่วมบ้าน #ติดเชื้อในชุมชน #ติดเชื้อในจังหวัด #โควิดหัวหินปราณ21สค64

0 Comments

Trackbacks/Pingbacks

 1. นักธุรกิจหัวหินเสียชีวิต เด็ก7เดือนแพปลา ปากน้ำปราณเสียชีวิต - […] ยอดวันนี้ ลดลงจาก วันที่ 21 ส.ค. 64 […]

Submit a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *