ขายลอตเตอรี่ติดโควิด 2 ราย ขายของตลาดนัดรถไฟติดโควิด 4 ราย วันนี้
โควิดหัวหินปราณ11สค64
190 Views

สถานการณ์ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ วันที่ 11 สิงหาคม 64

พบผู้ป่วยรายใหม่ 108 ราย (จากค้นหาเพิ่มเติมใน โรงงาน เถกิง พบ 29 ราย) สะสม 5,983 ราย ไม่มีเสียชีวิต (สะสม 24 ราย)

 • รักษาผู้ป่วย 1,524 ราย เหลือเตียง 668 เตียง (รวมเตียงใน รพ. และ รพ.สนาม 2,220 เตียง)
 • ใส่ท่อช่วยหายใจ 16 ราย ใช้ HiFlow 19 ราย
 • Cluster โรงงาน เถกิง วงระบาดทีี่ 1-29 ราย, วงระบาดที่ 2-ผู้สัมผัสเสี่ยงสูง-5 ราย (สะสม 211 ราย)
 • Cluster บ้านเพื่อนกุย วงระบาดที่ 2- ผู้สัมผัสเสี่ยงสูง -1 ราย (สะสม 112 ราย)
 • Cluster เรือประมงปากน้ำปราณ วงระบาดที่ 1-10 ราย, วงระบาดที่ 2-3 ราย (สะสม 31 ราย)
 • ARI ติดในจังหวัด 16 ราย กำลังสอบสวนโรค
 • HR ติดในจังหวัด 25 ราย
 • ARI ติดจากต่างจังหวัด 17 ราย
 • รับคนกลับภูมิลำเนา 1 ราย
 • รับคนต่างจังหวัดมารักษา 1 ราย

  สรุป
  1) รับคนประจวบกลับ สะสม 185 ราย
  2) ช่วยเหลือคนต่างจังหวัดมารักษา สะสม 142 ราย
  3) ติดเชื้อจากต่างจังหวัด 17 ราย
  4) ติดเชื้อในพื้นที่ประจวบหรือสัมผัสร่วมบ้าน 62 ราย ค้นหาเพิ่มเติมติดอยู่ใน โรงงาน เถกิง 29 ราย
  5) ยาฟาวิพิราเวียร์ คงคลัง 23,494 เม็ด
  6) ฉีดวัคซีนเข็ม1 ได้ 113,901 โดส (ร้อยละ 26.45)
  7) กลุ่ม 60 ปีขึ้นไปได้รับการฉีด ร้อยละ 35.45
  😎 7 กลุ่มโรค ได้รับการฉีด ร้อยละ 36.52
โควิดหัวหินปราณ11สค64 1

ความเชื่อมโยงของผู้ป่วยโควิดแยกตามอำเภอ หัวหิน และปราณบุรี (สามารถดูไทม์ไลน์ของแต่ละบุคคลได้ที่ เพจ สำนักงานสาธารณสุขจ.ประจวบฯ)

แบ่งเป็นผู้ติดเชื้อโควิดอยู่ในอำเภอหัวหิน 26 ราย จาก

 • รายที่ 5923 ค้าขายแยกไฟแดงบ่อฝ้าย
 • รายที่ 5990 ค้าขายตลาดนัดหัวนา
 • สัมผัสร่วมบ้าน 4 ราย
 • รายที่ 5922 สัมผัสร่วมญาติ ไปกินหมูกระทะกับครอบครัวและบ้านข้างๆ
 • ติดเชื้อในชุมชน 1 ราย
 • อยู่ระหว่างสอบสวน 7 ราย
 • รายที่ 5992-5993 ขายล็อตเตอรี่
 • ติดเชื้อจากต่างจังหวัด 7 ราย
โควิดหัวหินปราณ11สค64 2

แบ่งเป็นผู้ติดเชื้อโควิดอยู่ในอำเภอปราณบุรี 33 ราย จาก

 • Cluster เรือประมงปากน้ำปราณ วงระบาดที่ 1-10 ราย, วงระบาดที่ 2-3 ราย (สะสม 31 ราย)
 • สัมผัสผู้ป่วยก่อนหน้า 10 ราย
 • รายที่ 5915-5918 ค้าขายตลาดนัดรถไฟ
 • รายที่ 5926 พนง.โรงแรมเมเว้นท์
 • อยู่ระหว่างสอบสวน 6 ราย
โควิดหัวหินปราณ11สค64 3

ยอดวันนี้เพิ่มขึ้นจาก วันที่ 10 ส.ค. 64

ที่มา: https://www.facebook.com/1654824784734100/posts/2954445248105374/

หัวหินปราณบ้านเรา #หัวหินบ้านเรา #เมืองปราณบ้านเรา #ourhuahinpran #ourhuahin #ourpranburi #หัวหิน #ปราณ #โควิด19 #11สค64 #ติดเชื้อต่างจังหวัด #ค้นหาเชิงรุก #สัมผัสร่วมบ้าน #ติดเชื้อในชุมชน #ติดเชื้อในจังหวัด #โควิดหัวหินปราณ11สค64

0 Comments

Submit a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *