เร่งชำกล้า ฟ้าทะลายโจร เริ่มแจก 10 ส.ค.นี้

Written by our huahinpran

July 27, 2021

แจกฟ้าทะลายโจร
156 Views

✨เกษตรประจวบฯ เร่งชำกล้าพันธุ์ “ฟ้าทะลายโจร ” แจกจ่ายให้แก่ เกษตรกร ซึ่งคาดกว่าจะแจกจ่ายรอบแรกได้ในวันที่ 10 สิงหาคม 2564 โดยเกษตรกรสามารถขอรับได้ ณ สำนักงานเกษตรจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ และสำนักงานเกษตรอำเภอทั้ง 8 อำเภอในพื้นที่จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

นายวันชัย นิลวงศ์ เกษตรจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ระดมทีมเจ้าหน้าที่ สำนักงานเกษตรจังหวัดประจวบฯ ชำกล้าพันธุ์ฟ้าทะลายโจร เพื่อแจกจ่ายให้เกษตรกร โดยร่วมกับสำนักงานเกษตรอำเภอทั้ง 8 อำเภอ ผลิตกล้าพันธ์ุ ตามแนวทางของ ดร.เฉลิมชัย ศรีอ่อน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรฯ และกรมส่งเสริมการเกษตรในการส่งเสริมการปลูก “ฟ้าทะลายโจร” เพื่อแจกจ่ายให้แก่เกษตรกรนำไปปลูกและขยายพันธุ์ในครัวเรือน

ประชาชนทั่วไป ติดต่อขอรับกล้าได้คนละไม่เกิน 3 ต้น

ทั้งนี้ เพาะกล้าทั้งหมด ประมาณ 13,000 ต้น (อำเภอละ1,000 ต้น อ.เมือง 5,000ต้น ) เริ่มแจก 10 สค.นี้

ที่มา: https://www.facebook.com/422837148109448/posts/1425352801191206/

0 Comments

Submit a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *