เลื่อนเปิดศูนย์ฯเด็กเล็ก ทต.ปากน้ำปราณ

Written by our huahinpran

July 14, 2021

190 Views

#ประกาศเลื่อนเปิดศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลปากน้ำปราณ เป็นวันที่ 2 สิงหาคม 2564

ด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด 19 ยังไม่ลดลง เพื่อเป็นการลดความเสี่ยงการแพร่ระบาดในเด็กเล็ก เทศบาลตำบลปากน้ำปราณจึงขอเลื่อนการเปิดการเรียนการสอนของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลปากน้ำปราณ ในวันที่ 19 ก.ค. 64 เป็น 2 ส.ค. 64

#หัวหินปราณบ้านเรา #หัวหินบ้านเรา #เมืองปราณบ้านเรา #ourhuahinpran #ourhuahin #ourpranburi #ปากน้ำปราณ #ศูนย์เด็กเล็ก #เลื่อนเปิดเรียน #การศึกษา #ปราณบุรี

0 Comments

Submit a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *