เดินทาง เข้า-ออกปากน้ำปราณ ช่วงเคอร์ฟิว ต้องทำอย่างไร
176 Views

ต้องการเดินทางเข้า-ออกปากน้ำปราณช่วงเคอร์ฟิว สามารถขอเอกสารได้ที่ เทศบาลตำบลปากน้ำปราณ


📮เทศบาลตำบลปากนำ้ปราณ ดำเนินการเปิดรับลงทะเบียนผู้ที่มีความจำเป็นต้องเดินทางออกนอกเคหสถาน ในช่วงเวลาเคอร์ฟิว 📩


⏰📹โดยสามารถมาลงทะเบียนตามแบบฟอร์มเอกสารรับรองความจำเป็นสำหรับการออกนอกเคหสถาน ในระหว่างเวลา 21.00 – 04.00 น. พร้อมแนบสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน ยื่นต่อเจ้าหน้าที่ ตั้งแต่เวลา 08.30 น.-15.30 น. ณ สำนักงานเทศบาลตำบลปากน้ำปราณ 🕹🔋(เฉพาะผู้ที่เดินทางเข้าออกภายในพื้นที่ตำบลปากน้ำปราณ)🚙🏍🛵

สถานที่อื่นๆ ในจ.ประจวบฯ ที่ต้องการเดินทางเข้า-ออก จ.ประจวบฯ ช่วงเคอร์ฟิว สามารถไปขอเกสารรับรองความจำเป็นได้ที่ ที่ว่าการอำเภอ ผู้ใหญ่บ้าน หรือผู้ชุมชนนั้นๆ

——————–

ติดตามข่าวสาร สาระต่างๆ ในหัวหิน ปราณบุรี และใกล้เคียง หรือแจ้งข่าวสาร หรือ คุยกับแอดมินกับช่องทางเหล่านี้

facebook: หัวหิน บ้านเรา

facebook: เมืองปราณ บ้านเรา

Line: https://lin.ee/GNsMwan

#หัวหินปราณบ้านเรา

0 Comments

Submit a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *