เช็คเลย!! ท่องเที่ยวปลอดภัยด้วย SHA+ประจวบฯ

Written by our huahinpran

July 8, 2021

167 Views
ทำความรู้จักกับมาตรฐาน SHA และ SHA+ ประจวบฯ

SHA มาจากคำว่า Amazing Thailand Safety & Health Administration เป็นมาตรฐานด้านความปลอดภัยและสุขภาพ ซึ่งเป็นโครงการความร่วมมือของการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา กับกรมควบคุมโรค กรมอนามัย กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ กระทรวงสาธารณสุข ฯลฯ โดยนำมาตรการความปลอดภัยด้านสาธารณสุขผนวกกับมาตรฐานการให้บริการที่มีคุณภาพของสถานประกอบการ เพื่อสร้างความมั่นใจแก่นักท่องเที่ยวในการใช้สินค้าและบริการในประเทศไทย ซึ่งตอนนี้ไม่ว่าจะเป็นโรงแรม รีสอร์ต ที่พัก ร้านค้า ร้านอาหาร หรือจุดหมายปลายทางยอดนิยมในจังหวัดประจวบฯ ต่างได้รับสัญลักษณ์ SHA เป็นที่เรียบร้อย เพื่อสร้างความมั่นใจแก่นักเดินทางว่าสถานที่นั้น สะอาด ปลอดภัยตามหลักสากล

ส่วน SHA+ ประจวบฯ พัฒนามาจาก SHA ของททท. โดยมีการตรวจสอบมาตรฐานที่เข้มข้นมากขึ้น เป็นการบริหารจัดการความปลอดภัยด้านสุขอนามัย เพื่อเฝ้าระวังและป้องกันการติดเชื้อไวรัส COVID19 จังหวัดประจวบฯ เพื่อยกระดับมาตรฐานสินค้าและบริการในจังหวัดประจวบฯ การตรวจประเมินมาตรฐาน SHA+ โดยคณะกรรมการระดับจังหวัด และระดับอำเภอให้กับสถานประกอบการที่เข้าร่วม ทั้งนี้สถานประกอบการที่ผ่านการประเมินจะได้รับมอบป้ายรับรองกับทานผู้ว่าราชการจังหวัดประจวบฯ

ทั้งนี้ สามารถตรวจพิกัดบน google map สำหรับ สถานประกอบการที่ผ่านการประเมินมาตรฐานความปลอดภัยด้านสุขอนามัย SHA+ (Safety Health Administration Plus) ตามลิ้งค์นี้ค่ะ https://www.google.com/maps/d/u/0/viewer?mid=1plihMvIwBto61KBZxqMD73X7pxfFa-5S&ll=12.579233750760723%2C99.93681410497342&z=13

ขณะนี้มีการดำเนินงานมาตรฐาน SHA+ ในสถานประกอบการ ร้อยละ 80 ของสถานประกอบการในจังหวัดประจวบฯ

#หัวหินปราณบ้านเรา #หัวหินบ้านเรา #เมืองปราณบ้านเรา #ourhuahinpran #ourhuahin #ourpranburi #SHAplus #prachuap #ประจวบฯ #ประจวบคีรีขันธ์ #ประเทศไทย #การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย #ททท #สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดประจวบคีรีขันธ์

ที่มา: The Standard
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดประจวบคีรีขันธ์

0 Comments

Submit a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *