หยุดยาว 3 วัน 24-26 ก.ย. นี้ 24 ก.ย. เป็นวันหยุดพิเศษ

Written by our huahinpran

September 12, 2021

42 Views

ในเดือนกันยายนนี้ มีวันหยุดเพิ่มเติมอีก 1 วัน ซึ่งรัฐบาลได้ประกาศเป็นมติ ครม. เมื่อปลายปี 2563 โดยเห็นชอบให้มีวันหยุดราชการกรณีพิเศษ 2564 ในวันศุกร์ที่ 24 กันยายน 2564 ซึ่งตรงกับวันมหิดล 

 .

สำหรับการประกาศให้วันศุกร์ที่ 24 กันยายน 2564 ซึ่งเป็นวันมหิดล เป็นวันหยุดราชการกรณีพิเศษ ทำให้มีวันหยุดยาวติดต่อกัน 3 วัน ตั้งแต่วันศุกร์ที่ 24 วันเสาร์ที่ 25 และ อาทิตย์ที่ 26 กันยายน 2564 

.

ทั้งนี้ธนาคารแห่งประเทศไทย ยังได้ประกาศให้วันศุกร์ที่ 24 กันยายน 2564 เป็นวันหยุดพิเศษของธนาคาร ด้วย

.

ที่มา: MCOT

0 Comments

Submit a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *