พี่น้องปากน้ำปราณ เตรียมให้พร้อม!
158 Views

เทศบาลตำบลปากน้ำปราณ เปิดให้ลงทะเบียนจองฉีดวัคซีนซิโนฟาร์ม

🚩สำหรับผู้มีอายุ 18 ปีขึ้นไป

🚩ที่มีชื่ออยู่ตามทะเบียนบ้านในเขตเทศบาลตำบลปากน้ำปราณ

🚩ยังไม่เคยได้รับการฉีดวัคซีน โควิด-19 มาก่อน

กำหนดเปิดลงทะเบียนตั้งแต่วันที่ 9-11 ตุลาคมนี้ เวลา 09:00 น. – 15:00 น.
ณ บริเวณลานจอดรถเทศบาลตำบลปากน้ำปราณ

เอกสารและหลักฐานของผู้ลงทะเบียนฉีดวัคซีนซิโนฟาร์ม

1. บัตรประจำตัวประชาชนฉบับจริง พร้อมถ่ายเอกสาร 1 ฉบับ
2. สำเนาทะเบียนบ้าน ฉบับจริง พร้อมถ่ายเอกสาร 1 ฉบับ
ผู้ลงทะเบียนต้องมาลงทะเบียน ยื่นหลักฐานด้วยตนเองและต้องลงลายมือชื่อในใบยินยอมรับสิทธิฉีดวัคซีนป้องกันโควิดด้วยตนเอง

🍀 กำหนดการรับบัตรคิวเพื่อรอการฉีดวัคซีนชิโนฟาร์ม เข็มที่ 1 ในวันจันทร์ที่ 18 ตุลาคม 2564 ณ บริเวณลานจอดรถเทศบาลตำบลปากน้ำปราณตั้งแต่เวลา 09:00 น. ถึง 15:00 น.

🍀กำหนดการฉีดวัคซีนซิโนฟาร์ม เข็มที่ 1 ในวันอังคารที่ 19 ตุลาคม 2564 ตั้งแต่เวลา 08:30 น. เป็นต้นไป ตามกำหนดนัดหมายในบัตรคิว โดยจะบริการฉีดวัคซีนซิโนฟาร์ม ณ ศาลาราษฎร์อรุณธรรมนุสรณ์ วัดปากคลองปราณติดต่อสอบถามได้ที่: เทศบาลตำบลปากน้ำปราณ โทร. 032 631 662

คุณสมบัติของผู้ลงทะเบียน

1. ต้องมีสัญชาติไทยมีอายุ 18 ปีขึ้นไป

2.ไม่เคยได้รับ วัคซีนป้องกัน โควิด-19 มาก่อน

3. ผู้ลงทะเบียนต้องไม่ป่วยด้วยโรคโควิด-19 มาก่อนในระยะเวลา 3 เดือน (ตั้งแต่วันที่ 19 กรกฎาคม 2564 เป็นต้นมา)

ข้อมูล / ภาพ: เทศบาลตำบลปากน้ำปราณ อำเภอปราณบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

——————–

ติดตามข่าวสาร สาระต่างๆ ในหัวหิน ปราณบุรี และใกล้เคียง หรือแจ้งข่าวสาร หรือ คุยกับแอดมินกับช่องทางเหล่านี้
facebook: หัวหิน บ้านเรา

facebook: เมืองปราณ บ้านเรา

เว็บไซต์ https://ourhuahinpran.com/

Line: https://lin.ee/GNsMwan
#หัวหินปราณบ้านเรา

0 Comments

Submit a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *