ธนาคารทุกแห่งพักชำระหนี้ 2 เดือน ให้ผู้ได้รับผลกระทบจากมาตรการภาครัฐ
พักชำระหนี้
177 Views

จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ที่ยังไม่ทุเลาลง ประกอบกับการออกมาตรการที่เข้มข้นของภาครัฐมากยิ่งขึ้น ส่งผลให้ผู้ประกอบการทั้งหลายได้รับผลกระทบจากการมีรายได้ลดลง ส่งผลต่อปัญหาการชำระหนี้

ตั้งแต่วันที่ 19 ก.ค. 64 เป็นต้นไป ธนาคารทุกแห่งและผู้ให้บริการด้านสินเชื่อต่าง ๆ จะเปิดให้ลูกหนี้ที่ได้รับผลกระทบและมีรายได้ลดลงเนื่องจากมาตรการควบคุมการระบาดของภาครัฐ และส่งผลต่อความสามารถในการชำระหนี้ โดยออกมาตรการช่วยเหลือลูกหนี้ เพื่อพักชำระหนี้เป็นเวลา 2 เดือน

ช่องทางติดต่อ ‘พักชำระหนี้’ 2 เดือน ของธนาคารต่างๆ ดังนี้

พักชำระหนึ้ 1
พักชำระหนึ้ 2
พักชำระหนึ้ 3

ลูกหนี้สามารถติดต่อกับสถาบันการเงินเจ้าหนี้เพื่อแสดงความประสงค์ขอรับความช่วยเหลือผ่านช่องทางต่าง ๆ ได้ทันที

Cr. ธนาคารแห่งประเทศไทย

#โควิด #ธนาคารแห่งประเทศไทย #ธนาคาร #พักชำระหนี้ #ช่วยผู้ประกอบการ

0 Comments

Submit a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *