บริการฉีดวัคซีนที่บ้านในหัวหิน สำหรับผู้ป่วยติดเตียง
182 Views

โรงพยาบาลหัวหิน ประกาศว่า ผู้ที่มีญาติติดบ้าน/ติดเตียง หรือไม่สะดวกเดินทางมาฉีดวัคซีนโควิด19 สามารถติดต่อแจ้งรายชื่อพร้อมเบอร์โทรได้ที่ สถานีกาชาดเฉลิมพระเกียรติหัวหิน หรือ รพ.สต.ใกล้บ้าน หรือศูนย์ฉีดวัคซีนโรงพยาบาลหัวหิน (มีบริการฉีดที่บ้าน)

สำหรับผู้ประสงค์ฉีดวัคซีนเข็มที่สองที่โรงพยาบาลหัวหิน สามารถสแกน QR Code กรอกข้อมูลและแนบเอกสาร เมื่อโรงพยาบาลได้รับจัดสรรวัคซีน ทางโรงพยาบาลจะแจ้งให้ทราบ (ทางหน้าเพจโรงพยาบาลหัวหิน)

บทความที่คุณอาจสนใจ

ตรวจรายชื่อได้คิวรับวัคซีนในหัวหินและปราณบุรี วันที่ 31 สค 64 ได้ที่นี่

ช็ค วัน เวลา และจุดจอด Mobileพาณิชย์ อ.ปราณบุรีและหัวหิน

0 Comments

Submit a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *