ทต.หนองพลับ ฉีดพ่นยาฆ่าเชื้อ

Written by our huahinpran

July 3, 2021

96 Views

เมื่อวันศุกร์ที่ 2 กรกฎาคม 2564 กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลตำบลหนองพลับ ดำเนินการฉีดพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อสำนักงานเทศบาลตำบลหนองพลับและศูนย์เด็กเล็กเทศบาลตำบลหนองพลับ เพื่อสร้างมั่นใจให้กับประชาชนที่มาใช้บริการ

#ฉีดพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อ #สำนักงานเทศบาลตำบลหนองพลับ #ศูนย์เด็กเล็กเทศบาลตำบลหนองพลับ

#หัวหินปราณบ้านเรา #หัวหินบ้านเรา #เมืองปราณบ้านเรา #ourhuahinpran #ourhuahin #ourpranburi

0 Comments

Submit a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *