มาแล้ว!! รายชื่อ 27500 คน ได้รับวัคซีนซิโนฟาร์มเทศบาลเมืองหัวหิน และเปลี่ยนสถานที่ฉีดวัคซีน

Written by our huahinpran

August 20, 2021

257 Views

เทศบาลเมืองหัวหินประกาศรายชื่อผู้รับบริการฉีดวัคซีนซิโนฟาร์ม ตามยอดจัดสรรจากราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ จำนวน 27,500 คน

ตามที่ เทศบาลเมืองหัวหิน ได้ขอซื้อวัคซีนซิโนฟาร์มจากราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ตามโครงการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (โควิด-19) จำนวน 50,000 โดส ให้แก่ประชาชนในเขตเทศบาลเมืองหัวหิน จำนวน 25,000 คน โดยได้ดำเนินการเปิดลงทะเบียนจองวัคซีนไปแล้วจำนวน 2 รอบ ตามยอดจัดสรรจากราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ เมื่อวันที่ 30 กรกฎาคม 2564 จำนวน 24,500 คน (49,000 โดส) และยอดจัดสรรเพิ่มเมื่อวันที่ 4 สิงหาคม 2564 จำนวน 3,000 คน (6,000 โดส) ซึ่งเทศบาลได้ประกาศรายชื่อผู้รับบริการฉีดวัคซีนฯ พร้อมลำดับ วัน เวลา และสถานที่เข้ารับวัคซีนฯ เข็มที่ 1 ในรอบแรกไปแล้วจำนวน 15,000 คน ตามลำดับคิวจองวัคซีนในรอบแรก และรอบที่ 2 สำหรับกลุ่มเป้าหมายที่ 1 ตามประกาศเทศบาลเมืองหัวหิน เมื่อวันที่ 11 สิงหาคม 2564 นั้น

บัดนี้ เทศบาลเมืองหัวหิน ได้ดำเนินตรวจสอบเอกสาร กลุ่มเป้าหมายที่ 2 จนครบจำนวนเป้าหมายแล้ว รวมทั้งได้มีการปรับปรุงข้อมูลและลำดับคิวผู้เข้ารับบริการฉีดวัคซีนที่ประกาศไว้ในรอบแรก โดยคัดรายชื่อผู้ที่ขอสละสิทธิ รวมทั้ง ผู้ที่โรงพยาบาลหัวหินแจ้งว่าได้รับวัคซีนแล้วออก และเพิ่มชื่อบุคคลที่ลงทะเบียนจองไว้ขึ้นแทนตามลำดับ พร้อมทั้งประกาศรายชื่อผู้รับบริการฉีดวัคซีนซิโนฟาร์มส่วนที่เหลือจนครบจำนวนเป้าหมายทั้งสิ้น 27,500 คน โดยได้จัดส่งรายชื่อกลุ่มเป้าหมายให้ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์เป็นที่เรียบร้อยแล้ว

ทั้งนี้ ทางโรงพยาบาลหัวหิน ได้แจ้งเปลี่ยนแปลงสถานที่รับบริการฉีดวัคซีนใหม่เป็นบริเวณอาคารจอดรถชั้น 9 และชั้น 10 (จุดนัดหมายรอคิว ชั้น 9 จุดให้บริการฉีดวัคซีน ชั้น 10) รพ.หัวหิน

เทศบาลเมืองหัวหิน จึงขอประชาสัมพันธ์ให้ผู้ที่ลงทะเบียนจองวัคซีนไว้ทั้ง 2 กลุ่มเป้าหมาย ตรวจสอบรายชื่อ ลำดับ วัน เวลา และสถานที่รับบริการฉีดวัคซีนผ่านช่องทางต่างๆ ดังนี้

ช่องทางตรวจสอบรายชื่อผู้รับบริการฉีดวัคซีนซิโนฟาร์มเทศบาลเมืองหัวหิน

  • ค้นหาด้วยหมายเลขประจำตัวประชาชนหรือหนังสือเดินทาง ที่ https://vaccinehuahin.com/
  • ณ บอร์ดปิดประกาศบริเวณ สวน สาธารณะ โผน กิ่งเพชร

ช่องทางติดตามข้อมูลข่าวสารที่เกี่ยวข้อง

  • เว็บไซต์เทศบาลเมืองหัวหิน : www.huahin.go.th
  • ไลน์โอเพ่นแชท “จองฉีดวัคซีนซิโนฟาร์ม ทม.หัวหิน”
  • เพจเฟสบุ๊ค เทศบาลเมืองหัวหิน: https://www.facebook.com/HuaHin.Town.Municipality

กำหนดให้บริการ
เริ่มให้บริการฉีดวัคซีนซิโนฟาร์มเข็มที่ 1 สำหรับประชาชนในเขตเทศบาลเมืองหัวหิน รอบแรก จำนวน 15,000 คน ระหว่างวันที่ 25 – 29 สิงหาคม 2564

ส่วนที่เหลือ 12,500 คน จะทยอยฉีดจนครบตามจำนวนเป้าหมายทั้งสิ้น 27,500 คน ภายในวันที่ 4 กันยายน 2564 และหากมีการเพิ่มเติมเปลี่ยนแปลงจะแจ้งให้ทราบผ่านช่องทางการสื่อสารข้างต้น

การให้บริการฉีดวัคซีนซิโนฟาร์มเข็มที่ 2 จะเริ่มหลังจากกลางเดือนกันยายนเป็นต้นไป ตามเอกสารนัดหมายที่โรงพยาบาลหัวหิน ออกให้ ณ วันที่เข้ารับบริการฉีดวัคซีนฯ เข็มที่ 1
**นำบัตรประจำตัวประชาชน/หนังสือเดินทางตัวจริงเข้ารับบริการ** พกปากกาส่วนตัวไปด้วยเพื่อเซ็นยินยอมรับการฉีดวัคซีนด้วยนะคะ ลดการสัมผัสสิ่งของสาธารณะค่ะ

—————–

ติดตามข่าวสาร สาระต่างๆ ในหัวหิน ปราณบุรี และใกล้เคียง หรือแจ้งข่าวสาร หรือ คุยกับแอดมินกับช่องทางเหล่านี้

Line: https://lin.ee/GNsMwan
เว็บไซต์: https://bit.ly/ourhuahin-pran, https://ourhuahinpran.com/

#หัวหินปราณบ้านเรา

0 Comments

Submit a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *