คืบหน้าซิโนฟาร์ม ในจ.ประจวบฯ ของทม.หัวหินโดนเทไหม?
186 Views

ข่าวดีของ จ.ประจวบฯ ความคืบหน้าของซิโนฟาร์ม

บอกเล่าความคืบหน้าของวัคซีนซิโนฟาร์ม ที่หน่วยงานราชการและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้ทำหนังสือแสดงความประสงค์ซื้อวัคซีนทางเลือกซิโนฟาร์ม กับทางราชวิทยาลัย และเมื่อวันที่ 17 ก.ค. 64 ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ได้ประกาศเพิ่มเติม เรื่องการจัดสรรวัคซีนตัวเลือกซิโนฟาร์มให้หน่วยงานราชการและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ยื่นความประสงค์มาในระบบขอรับการจัดสรรวัคซีนของราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ซึ่งทั้งอบจ.ประจวบฯ, เทศบาลเมืองหัวหิน, เทศบาลตำบลปากน้ำปราณ, เทศบาลตำบลทับสะแก ส่งเอกสารไม่ครบ จึงไม่ได้รับการจัดสรรในรอบแรก

คืบหน้าซิโนฟาร์ม 1

แต่ข่าวดีเช้านี้ 22 ก.ค. 64 อบจ.ประจวบฯ ได้รับการจัดสรรวัคซีนซิโนฟาร์ม สำหรับหน่วยงานราชการและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ครั้งที่ 2 นี้ จำนวน 1,000 คน ทั้งนี้การจัดสรรการฉีด จะต้องเป็นไปตามลำดับที่ทางราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์เป็นคนกำหนด โดยให้ตามลำดับความจำเป็นของกลุ่มกิจกรรมและกลุ่มเปราะบางในท้องถิ่น ดังนี้

  • กลุ่มองค์กรการศึกษา
  • กลุ่มองค์กรการกุศล
  • กลุ่มองค์กรด้านการแพทย์และการสาธารณสุข
  • กลุ่มผู้พิการ
  • กลุ่มผู้ด้อยโอกาส/ชุมชนแออัด
  • ผู้สูงอายุ 70 ปีขึ้นไป/ผู้ป่วยติดเตียง
  • พระ /นักบวช

ในส่วนของทางเทศบาลเมืองหัวหิน เนื่องจากส่งเอกสารไม่ครบ ขาดเอกสาร 4 อย่าง ได้แก่
1. แผนจัดลำดับกลุ่มก่อนหลัง
2. หนังสือรับรองเห็นชอบจากผู้ว่าราชการจังหวัดและคณะกรรมการควบคุมโรคติดต่อจังหวัด
3. หนังสือรับรองการใช้งบ ประมาณตามแนวทางของกระทรวงมหาดไทย
4. หนังสือยืนยันว่าการดำเนินการขอจัดสรรวัคซีนของท่านเป็นไปตามประกาศของศบค .

ทั้งนี้ ทางผู้บริหารก็ได้ดำเนินการรวบรวมและส่งเอกสารไปใหม่แล้ว รอทางราชวิทยาลัยฯ ตรวจสอบอีกครั้ง

แต่ #หัวหินปราณบ้านเรา มีความกังวลเรื่องการจัดลำดับความจำเป็นของกลุ่มผู้ที่จะได้รับวัคซีน หากทางราชวิทยาลัยกำหนดว่าให้จัดสรรเฉพาะกลุ่มกิจกรรมและกลุ่มเปราะบางในท้องถิ่น จำนวนวัคซีนที่เคยขอไปจำนวน 50,000 โดส หรือ 25,000 คน อาจได้ไม่ถึงตามเป้าที่เคยขอไป อาจจะต้องรอรอบต่อๆไป

โอกาสสุดท้ายสำหรับหน่วยงานราชการและอปท. ที่ยังไม่ได้รับการจัดสรร เนื่องจากส่งเอกสารไม่ครบถ้วน หรือไม่ได้ส่งแผนการกระจายวัคซีนก่อนหลัง กรุณาส่งเอกสารมาที่อีเมล finance_sinop_gov@cra.ac.th  ภายในวันศุกร์ที่ 23 กรกฎาคม 2564  หากเลยกำหนดเวลา ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ขอตัดสิทธิ์เพื่อนำโควต้าวัคซีนไปกระจายจัดสรรให้กับผู้ที่มีความจำเป็นอื่นต่อไป

ที่มา https://www.cra.ac.th/…/news…/view/sinopharm_Local

0 Comments

Submit a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *