ความคืบหน้าซิโนฟาร์มเทศบาลเมืองหัวหิน
ซิโนฟาร์มเทศบาล
150 Views

หลังจากที่เปิดรับลงืทะเบียนรอบ 2 ประชาชนจำนวนมากในเทศบาลเมืองหัวหิน ทั้งที่มีทะเบียนบ้านในเขตเทศบาลเมืองหัวหินและนอกเขตเทศบาลฯ ต่างให้ความสนใจเป็นอย่างมาก ซึ่งขณะนี้ได้ปิดรับการลงทะเบียนใหม่เป็นที่เรียบร้อยแล้ว

เมื่อวันที่ 10 สิงหาคม 2564 เทศบาลเมืองหัวหิน ประกาศความคืบหน้าของวัคซีนซิโนฟาร์มเทศบาลเมืองหัวหิน ดังนี้

“จะประกาศรายชื่อผู้ได้รับวัคซีนซิโนฟาร์มเข็มที่ 1 รอบแรกจำนวน 15,000 คน

อย่างช้าภายในวันศุกร์ที่ 13 ส.ค.นี้ ส่วนที่เหลือจะทยอยประกาศต่อเนื่องกันไปจนครบเป้าหมาย

ซึ่งกำหนดฉีดเข็มแรกวันสุดท้ายในวันที่ 4 ก.ย.นี้

หลังจากนั้น ท่านที่รับการฉีดเข็มแรกแล้ว จะต้องรอเช็คประกาศวันฉีดเข็ม 2 อีกครั้งโดยไม่ต้องลงทะเบียนใหม่”

#ซิโนฟาร์มเทศบาลเมืองหัวหิน💉

#หัวหินปราณบ้านเรา

ที่มา: ประชาสัมพันธ์เทศบาลเมืองหัวหิน

0 Comments

Submit a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *