ไรเดอร์

คุณสมบัติ: 

  • ซื่อสัตย์ รับผิดชอบ ขยัน อดทน มีใจรักบริการ
  • มีโทรศัพท์ติดต่อลูกค้าได้ 
  • มีรถจักรยานยนต์
  • พกเจลติดตัว สวมหน้ากากผ้า/อนามัย

เอกสารการสมัคร 

  • บัตรประชาชน เบอร์โทรที่ติดต่อได้
  • ใบขับขี่
  • รูปถ่ายปัจจุบัน เซลฟี่กับรถพร้อมเห็นเลขทะเบียนรถ
  • ประสบการณ์ส่งอาหาร (ถ้ามี) 
  • เวลาสะดวกในการทำงาน
  • พื้นที่ที่สามารถรับส่งอาหารได้ 
*เพิ่มเติม ยินยอมให้เปิดเผยหน้า และเพื่อความปลอดภัยสวมหมวกกันน็อคขณะขับขี่