ข่าวจริงจาก สปสช

Written by our huahinpran

June 29, 2021

144 Views

สปสช. จ่ายเงินช่วยผู้แพ้วัคซีนโควิด-19 เฉพาะผู้ที่ฉีดวัคซีนฟรีของรัฐเท่านั้น !!

สปสช. จ่ายเงินช่วยเหลือเบื้องต้นกรณีแพ้วัคซีนโควิด-19 ให้เฉพาะผู้ที่ฉีดวัคซีนฟรีของรัฐเท่านั้นประชาชนที่ฉีดวัคซีนโควิด-19 ของรัฐ หรือวัคซีนที่ไม่มีการเรียกเก็บค่าใช้จ่าย หากเกิดความเสียหาย สามารถยื่นคำร้องให้สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) จ่ายเงินช่วยเหลือเบื้องต้นได้ ส่วนของวัคซีนโควิด-19 ทางเลือกที่มีการเรียกเก็บค่าใช้จ่ายจากผู้รับบริการนั้น หากเกิดความเสียหายต้องไปเรียกร้องกับทางโรงพยาบาลเอกชนแทน

อ่านเพิ่มเติมที่ https://bit.ly/3614BKW

0 Comments

Submit a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *